مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AIAA

American Institute of Aeronautics and Astronautics

انستیتو آمریکایی هوانوردی و فضانوردی (AIAA)‏ موسسه‌ای غیردولتی و فعال در زمینهٔ هوافضا در ایالات متحده می‌باشد. این موسسه در سال ۱۹۶۳ از ادغام جامعهٔ موشک آمریکا (ایجاد شده با نام موسسهٔ بین سیاره‌ای آمریکا در سال ۱۹۳۳) و جامعهٔ دانش فضایی آمریکا (ایجاد شده در سال ۱۹۳۳)، تشکیل شد. این موسسه دارای ۳۵ هزار عضو حقیقی و ۹۰ عضو حقوقی (شرکت) است.
AIAA
ارسال نظر

ارسال نظر