مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ناجا

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

پلیس ایران است که در سال ۱۳۷۰ خورشیدی از ترکیب شدن شهربانی جمهوری اسلامی ایران و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و نیز کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد و در حال حاضر بطور رسمی نیروی اصلی مسئول حفظ امنیت داخلی ایران است.
ناجا
ارسال نظر

نظرات کاربران

ریحانه در 03 اردیبهشت 1399 گفته:
سالک

سالک
امینی پور در 05 فروردین 1400 گفته:

خداوند نگه دار نیروهای خدوم نظامی و انتظامی خدا خیرتون دهد و عیدتون مبارک

ارسال نظر