مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف فرا

فعالان رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌‎های دیجیتال انقلاب اسلامی
فرا
ارسال نظر

ارسال نظر