مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNPO

Unrepresented Nations & Peoples Organization

سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های غیررسمی، یک سازمان غیر دولتی مستقر در هلند است. هدف این سازمان کمک به جنبش‌های جدایی‌طلب در سراسر جهان است.
UNPO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود