مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FTC

Federal Trade Commission

کمیسیون تجارت فدرال امریکا
FTC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود