مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DMT

Di Methyl Tryptamine

دی‌ متیل‌ تریپتامین (DMT) یک مادهٔ توهم‌زای طبیعی از خانواده تریپتامین است.

دی‌ام‌تی نه تنها در تعداد زیادی از گیاهان، بلکه مقادیری در انسان و دیگر پستانداران نیز وجود دارد. دی‌ام‌تی یک مادهٔ توهم‌زا‌ی بسیار قوی است و روان‌گردان اصلی در آیاهواسکا به حساب می‌آید.
DMT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود