مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EE

Ethinylestradiol

اتینیل استرادیول

جایگزین استروژن، ضد نئوپلاسم
EE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود