مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HPL

High Pressure Laminate

HPL به نوعی از صفحات روکش گفته میشود که بر روی صفحات MDF پرس میشود و علاوه بر قابلیت روکشهای ملامینه، دارای خواصی مثل ضد حریق بودن است.
HPL
ارسال نظر

ارسال نظر