مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAH

Congenital adrenal hyperplasia

هیپرپلازی مادرزادی آدرنال
CAH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود