مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TID

three times a day

3 بار در روز
TID
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود