مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PSA

Prostate - Specific Antigen

انتی ژن اختصاصی پروستات
PSA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود