مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IS

Intra Synovial

داخل مایع سینوویال
IS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود