مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BUN

Blood Urea Nitrogen

نیتروژن اوره خون یا آزمایش بی‌.یو.ان (BUN) در پزشکی میزان اوره موجود در خون تعریف شده که توسط کبد در چرخه اوره به عنوان یک محصول زائد گوارش یا هضم پروتئین تولید می‌شود. برای تعیین برخی بیماری‌ها باید این میزان مورد آزمایش قرار گیرد. در خون انسان بالغ و سالم حدود ۶ تا ۲۰ میلی‌گرم نیتروژن اوره در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر (۶-۲۰ میلی‌گرم / دسی‌لیتر) وجود دارد.
BUN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود