مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RHD

Rheumatic Heart Disease

آنتی‌ژن RhD در ايجاد بيماری‌های هموليتيک نوزادان نقش مهمی دارد و از آن‌جايی که تعيين RhD جنين با استفاده از روش‌های تهاجمی مانند آمنيوسنتز، خطراتی را برای مادر و جنين به دنبال خواهد داشت، در اين پژوهش تلاش گرديد تا ژنوتايپ RhD جنين از DNA آزاد جنينی موجود در سرم مادران باردار، به صورت غير تهاجمی و با استفاده از روش Hemi-nested PCR تعيين گردد.
RHD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود