مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MH

Marshall Islands

مخفف جزایر مارشال
MH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود