مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LU

Luxembourg

مخفف کشور لوکزامبورگ
LU
ارسال نظر

ارسال نظر