مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CM

Cameroon

مخفف کشور کامرون
CM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود