مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CL

Chile

مخفف کشور شیلی
CL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود