مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BS

Bahamas

مخفف کشور باهاما
BS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود