مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AN

Netherlands Antilles

مخفف کشور هلند آنتیل
AN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود