مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AM

Armenia

مخفف کشور ارمنستان
AM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود