مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AG

Antigua and Barbuda

مخفف کشور آنتیگوا و باربودا
AG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود