مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TRSDOS

Tandy Radio Shack Disk Operating System

سیستم عاملی برای ریزکامپیوترهای Radio shack TRS-۸۰.
TRSDOS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود