مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCK

Complementary Code Keying

کد کلید مکمل
CCK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود