مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JRE

Java Runtime Environment

JRE شامل یک ماشین مجازی و همچنین یک سری کتابخانه از توابع جاوا است که قادر است برنامه های جاوا را روی سیستم عامل اجرا کند.
JRE
ارسال نظر

نظرات کاربران

حوا در 27 آبان 1399 گفته:

کمی معلومات پیشتر خواهنم

ارسال نظر