مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JRE

Java Runtime Environment

JRE شامل یک ماشین مجازی و همچنین یک سری کتابخانه از توابع جاوا است که قادر است برنامه های جاوا را روی سیستم عامل اجرا کند.
JRE
ارسال نظر

ارسال نظر