مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WMAN

Wireless Metropolitan Area Network

شبکه های بی سیم متروپولیتن
WMAN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود