مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف POMC

Petropars Operation Management Co

شرکت بهره برداري و مديريت پتروپارس
POMC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود