لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 16:47
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف J

Joule

ژول (Joule) یکای اندازه‌گیری انرژی و کار در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها یا دستگاه SI است. این یکا به افتخار جیمز ژول فیزیکدان انگلیسی نام‌گذاری شده‌است.

J