لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 15:11
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SI

International System of Units

سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها که معمولاً با عناوین «سامانه متریک» یا «سیستم SI» شناخته می‌شود، دستگاه بین‌المللی استاندارد شده‌ای برای سنجش کمیت‌ها بر حسب یکاها (واحدها) است. این سامانه در سال ۱۹۶۰ پایه گذاری شد.
SI