لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:46

مخفف TCF

Trillion Cubic Feet

میلیارد متر مکعب
TCF