لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 03:43
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ERV

Expiratory Reserve Volume

حجم ذخیره بازدمی یا ERV: در پایان یک بازدم معمولی حجمی از هواست که بتوان از ریه‌ها خارج کرد.
ERV