لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:15

مخفف M

Mass

جرم در علم فیزیک
M