لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 20:45
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ISDB
مخفف عبارت ISDB
International Society of Drug Bulletins
انجمن بین‌المللی بولتن‌های دارویی ...
TORA
مخفف عبارت TORA
Temporally Ordered Routing Algorithm
TORA یک پروتکل مبتنی بر تقاضا و تو...