لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 28 خرداد 1397 - 03:56
آران‌ای پیام‌رسان (mRNA) یک گروه مهم از RNA هستند که یک برنامه ژنتیکی را برای تولید یک محصول پروتئینی، رمز می‌کند. mRNA، از یک الگوی DNA رونویسی می‌شود و اطلاعات کدینگ را به مکان‌های سنتز پروتئین یعنی ریبوزومها، حمل می‌کند. در این مکان، پلیمرهای اسید نوکلئیک به پلیمرهای اسید آمینه (پروتئین)، ترجمه می‌شود. در mRNA همچون DNA، اطلاعات ژنتیکی در رشته‌ای از نوکلئوتیدها که از کودون‌های شامل سه باز تشکیل شده‌است، کد شده‌است. هر کودون برای یک اسید آمینه خاص، کد شده‌است به جز کودون‌های انتهایی که سنتز پروتئین را به اتمام می‌رسانند.

این پردازش نیازمند دو نوع دیگر از RNA می‌باشد: RNA انتقالی (tRNA) که کار شناسایی کودون‌ها را انجام می‌دهد و اسید آمینه‌های متناظر را تأمین می‌کند، و همچنین RNA ریبوزومی (rRNA)، که جزء مرکزی در دستگاه تولید پروتئین ریبوزوم است.

الگوریتم های ژنتیک (با نماد اختصاری GA) تکنیک جستجویی در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌های تکامل است که از تکنیک‌های زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت و جهش استفاده می‌کند. این الگوریتم برای اولین بار توسط جان هلند معرفی شد.

در واقع الگوریتم‌های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگو استفاده می‌کنند. الگوریتم‌های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک‌های پیش‌بینی بر مبنای رگرسیون هستند. در هوش مصنوعی الگوریتم ژنتیک (یا GA) یک تکنیک برنامه‌نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می‌کند. مسئله‌ای که باید حل شود دارای ورودی‌هایی می‌باشد که طی یک فرایند الگوبرداری شده از تکامل ژنتیکی به راه‌حلها تبدیل می‌شود سپس راه حلها بعنوان کاندیداها توسط تابع ارزیاب (Fitness Function) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و چنانچه شرط خروج مسئله فراهم شده باشد الگوریتم خاتمه می‌یابد. الگوریتم ژنتیک بطور کلی یک الگوریتم مبتنی بر تکرار است که اغلب بخش‌های آن به صورت فرایندهای تصادفی انتخاب می‌شوند.

این الگوریتم‌ها از بخش‌های زیر تشکیل می‌شوند: تابع برازش - نمایش – انتخاب – تغییر

فاکتور رونویسی ژنتیکی (به انگلیسی transcription factor) یا عامل رونویسی ژنتیکی مجموعه‌ای از پروتئین‌های مختلف است که با اتصال به راه‌انداز ژن و فعال کردن رونویسی (ژنتیک) در سلول‌ها باعث فعال شدن ژنها، ساخته شدن آران‌ای از دی‌ان‌ای و سنتز پروتئین‌های دیگر می‌شوند.

پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک بانک اطلاعاتی است که تمامی بیماری‌های شناخته شده دارای جزء ژنتیک را طبقه‌بندی می‌کند و در صورت وجود، ژن مربوط به آن بیماری را مشخص کرده و اطلاعات را به صورت منبعی برای تحقیقات بعدی و به عنوان ابزاری برای بررسی‌های بعدی ژنتیکی ژن طبقه‌بندی شده فراهم می‌سازد.

دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو هومورا یا FSHD یک بیماری ژنتیکی بوده که به صورت اتوزوم غالب از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و فراوانی آن ۱ در ۲۰۰۰۰ نفر می‌باشد. در این بیماری ابتدا ماهیچه‌های صورت، شانه و قسمت بالای دست گرفتار می‌شود و به دنبال آن ضعف ماهیچه‌های لگن – شکم و قسمت پایین پا رخ می‌دهد و بسیاری از بیماران مبتلا به کم شنوایی هم می‌شوند. در اکثر مواقع بیماری در ۲۰ سالگی یا بیشتر از آن شروع می‌شود و در ۲۰ درصد موارد بیمار در سن ۵۰ سالگی با صندلی چرخدار حرکت می‌کند . مطالعات پیوستگی ژن بیماری در فامیل‌های بیمار نشان داد که جایگاه ژن بیماری FSHD در محل ۴q۳۵ می‌باشد که آن نزدیک به قسمت انتهایی بازوی بلند کروموزوم ۴ قرار دارد . از آنجا که بیماری FSHD در بعضی از فامیل‌های بیمار مبتلا به FSHD با جایگاه ۴q۳۵ پیوستگی نشان نمی‌دهد به همین دلیل احتمال می‌رود که این بیماری از دیدگاه ژنتیکی هتروژن باشد.

ریبونوکلئیک اسید (RNA)، یکی از سه ماکرومولکول اصلی( همراه با DNA و پروتئین ها) می باشد که برای تمام اشکال شناخته شده حیات، ضروری هستند. مانند DNA، RNA از زنجیره ی طویلی از اجزای سازنده بنام نوکلئوتید ها تشکیل می شود. هر نوکلئوتید حاوی یک نوکلئوباز ( گاهی اوقات یک باز نیتروژنی هم نامیده می شود)، یک قند ریبوز و یک گروه فسفات می باشد. توالی نوکلئوتیدها به RNAاین اجازه را می دهند که اطلاعات ژنتیکی راکد کند. بعنوان مثال، برخی ویروس ها، از RNA بجای DNA بعنوان ماده ژنتیکی شان استفاده می کنند و همه ارگانیسم ها از RNA پیامبر ( mRNA) برای حمل اطلاعات ژنتیکی استفاده می کنند که سنتز پروتئین ها را هدایت می کند. مانند پروتئین ها، بعضی از مولکولهای RNA نقش فعالی در سلول ها بواسطه کاتالیز کردن واکنش های زیستی، کنترل بیان ژن یا دریافت و مکاتبه پاسخ ها به سیگنال های سلولی، را ایفا می کنند. یکی از این فرآیند های فعال، سنتز پروتئین است، یک عملکرد سراسری که بدان وسیله مولکول های mRNA، اجتماع (همگذاری) پروتئین ها بر روی ریبوزوم ها را هدایت می کنند. این فرآیند از مولکول های RNA ناقل(t RNA) برای تحویل دادن اسید های آمینه به ریبوزوم استفاده می کند، جائیکه RNA ریبوزومی (r RNA)، اسید های آمینه را به یکدیگر متصل می کند تا پروتئین ها را تشکیل دهند.

پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک بانک اطلاعاتی است که تمامی بیماری‌های شناخته شده دارای جزء ژنتیک را طبقه‌بندی می‌کند و در صورت وجود، ژن مربوط به آن بیماری را مشخص کرده و اطلاعات را به صورت منبعی برای تحقیقات بعدی و به عنوان ابزاری برای بررسی‌های بعدی ژنتیکی ژن طبقه‌بندی شده فراهم می‌سازد.

دی ان ای، سرواژهٔ عبارت دئوکسی‌ ریبونوکلئیک ‌اسید نوعی اسید نوکلئیک می‌باشد که دارای دستورالعمل‌های ژنتیکی است که برای کار کرد و توسعه بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش اصلی مولکول دن‌آ ذخیره سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی می‌باشد.