مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TCM
مخفف عبارت TCM
Traditional Chinese Medicine
پزشکی سنتی چینی (TCM)، مجموعه‌ای از...
HELLP
مخفف عبارت HELLP
Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and a Low Platelet
نشانگان هلپ (HELLP syndrome) جزو مجموعه...
DDP
مخفف عبارت DDP
Deutsche Demokratische Partei
حزب دموکرات آلمان (DDP) حزبی آلمانی بود...
YJC
مخفف عبارت YJC
Young Journalists Club
باشگاه خبرنگاران جوان یکی از رسانه‌های...
SNES
مخفف عبارت SNES
Super Nintendo Entertainment System
سوپر نینتندو انترتیمنت سیستم (Super...
LOC
مخفف عبارت LOC
Limiting Oxygen Concentration
محدود کردن غلظت اکسیژن، (LOC)، یا غلظت...
TPPA
مخفف عبارت TPPA
Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم...
FTA-ABS
مخفف عبارت FTA-ABS
Fluorescent Treponemal Antibody Absorption
آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت...