لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 14:27
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SNES
مخفف عبارت SNES
Super Nintendo Entertainment System
سوپر نینتندو انترتیمنت سیستم (Supe...
TPPA
مخفف عبارت TPPA
Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم (ا...
FTA-ABS
مخفف عبارت FTA-ABS
Fluorescent Treponemal Antibody Absorption
آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت ...
NOD1
مخفف عبارت NOD1
Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing ...
پروتئین شمارهٔ ۱ اُلیگومریزاسیون ح...