مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CVSS
مخفف عبارت CVSS
Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا CVSS...
IAVA
مخفف عبارت IAVA
Iranian Anti-Vivisection Association
ایرانیانِ مخالفِ آزمایش روی حیوانات (به...
SCTP
مخفف عبارت SCTP
Stream Control Transmission Protocol
پروتکل انتقال کنترل جریان در شبکه های...
ساها
مخفف عبارت ساها
سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد
اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های...
MCHE
مخفف عبارت MCHE
Ministry of Culture and Higher Education
آزمون زبان MSRT که با نام MCHE نیز...
MM
مخفف عبارت MM
Malignant Mesothelioma
نوعی سرطان است که در ملانوسیت‌ها...
HELLADS
مخفف عبارت HELLADS
High Energy Liquid Laser Area Defense System
هواپیماهای جنگنده‌ی آمریکایی مجهز به...
USPIS
مخفف عبارت USPIS
United States Postal Inspection Service
سرویس بازرسی پستی ایالات متحده (USPIS)...
ISOICO
مخفف عبارت ISOICO
Iran Shipbuilding And Offshore Industries Complex
مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران...
BREW
مخفف عبارت BREW
Binary Run-time Environment for Wireless
BREW ( محیط زمان جریان دودویی برای بی...