مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DOS
مخفف عبارت DOS
Disk Operating System
سیستم عاملی که در آن برنامه‌های سیستم...
CNN
مخفف عبارت CNN
Cable News Network
سی‌ان‌ان شبکه تلویزیونی متعلق به شرکت...
ITU
مخفف عبارت ITU
International Telecommunication Union
اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور...
MTD
مخفف عبارت MTD
Mobile Telephony system D
MTD سیستم تلفن همراه غیرخودکار برای...
ANSI
مخفف عبارت ANSI
American National Standards Institute
مؤسسه ملی استاندارد یا ANSI یک موسسه...
UMTS
مخفف عبارت UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
سیستم جهانی مخابرات تلفن همراه (UTMS)...
USB
مخفف عبارت USB
Universal Serial Bus
یواس‌بی در حوزه فناوری اطلاعات به یک...