مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NOD1
مخفف عبارت NOD1
Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing protein 1
پروتئین شمارهٔ ۱ اُلیگومریزاسیون حاوی...
YAML
مخفف عبارت YAML
Yet Another Multicolumn Layout
YAML یک چارچوب سی اس اس چندمرورگری است...
WABA
مخفف عبارت WABA
World Alliance for Breastfeeding Action
اتحاد جهانی اقدام برای شیردهی (به...
RDS
مخفف عبارت RDS
Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...
SAIC
مخفف عبارت SAIC
Shanghai Automotive Industry Corporation
شرکت صنایع خودروسازی شانگهای یک شرکت...