لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 09:31
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PS
مخفف عبارت PS
Progeroid Syndromes
سندرم‌های پروجروید یا پروگروید یا ...
PMOLED
مخفف عبارت PMOLED
Passive-matrix organic light-emitting diode
دیود گسیل نور ارگانیک ماتریس منفعل...
واجا
مخفف عبارت واجا
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ...