مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIS
مخفف عبارت MIS
Mercalli Intensity Scale
مقیاس مرکالی (Mis) مقیاس اندازه‌گیری...
N
مخفف عبارت N
Newton
مقیاس نیوتن مقیاسی برای اندازه‌گیری دما...
INES
مخفف عبارت INES
International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES )...
MSK
مخفف عبارت MSK
Medvedev Sponheuer Karnik scale
مقیاس مدودف–شپونهویر–کارنیک یا ام‌اس‌کی...
EMS
مخفف عبارت EMS
European Macroseismic Scale
مقیاس مه‌لرزه‌ای اروپا (EMS) مبنای سنجش...
SPL
مخفف عبارت SPL
Sound Pressure Level
مقیاس آکوستیکی اندازه گیری انرژی صوت ....
VLSI
مخفف عبارت VLSI
Very Large Scale Integration
مجتمع‌سازی در مقیاس بسیار بزرگ. معمولاً...
MFLOPS
مخفف عبارت MFLOPS
Million Floating Point Operation Per Second
علامت اختصاری MFLOPS یک میلیون عملیات...
TIA
مخفف عبارت TIA
Total Information Awareness
TIA نرم افزاری است كه جست وجو در میان...