لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 04:16
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکا...
ASTER
مخفف عبارت ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection ...
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و ...
SRTM
مخفف عبارت SRTM
Shuttle Radar Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری شاتل رادار که ب...
GBT
مخفف عبارت GBT
Green Bank Telescope
رادیوتلسکوپ گرین‌بنک نام بزرگ‌ترین...
ISS
مخفف عبارت ISS
International Space Station
ایستگاه فضایی بین‌المللی یک ایستگا...