مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASTER

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer

رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسیل گرمایی که به اختصار اَستِر (ASTER) نامیده می‌شود، سنجنده‌ای ژاپنی و یکی از پنج ابزار سنجش از دور نصب شده بر روی ماهواره ترا است که در سال ۱۹۹۹ توسط ناسا در مدار زمین قرار گرفت. این سنجنده از فوریه ۲۰۰۰ به گردآوری داده‌های سطحی از زمین مشغول است.


تصویر استر از بیابان ربع‌الخالی عربستان
استر تصاویر ماهواره‌ای از زمین را با قدرت تفکیک بالا و در ۱۴ باند مختلف از طیف الکترومغناطیسی در بازه طیف مرئی تا فروسرخ حرارتی را تهیه می‌کند. قدرت تفکیک تصاویر استر از ۱۵ تا ۹۰ متر است. داده‌های استر در تولید نقشه‌های تفصیلی دمای سطح زمین، تابندگی، انعکاس و ارتفاع از سطح دریا به کار می‌رود.

مدل جهانی رقومی ارتفاع استر (ASTER GDEM) به صورت رایگان برای همه کاربران قابل دانلود است.
ASTER
ارسال نظر

ارسال نظر