مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMOG
مخفف عبارت MMOG
Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا MMOG)...
FM
مخفف عبارت FM
Forza Motorsport
فورتزا موتوراسپورت (FM) یک بازی ویدئویی...
MCL
مخفف عبارت MCL
Medial Collateral Ligament
رباط طرفی داخلی (MCL) همانند رباط طرفی...
ACL
مخفف عبارت ACL
Anterior Cruciate Ligament
رباط صلیبی جلویی (ACL) یکی از رباط‌های...
CFZ
مخفف عبارت CFZ
Chabahar Free Zone
چابَهار (چاه‌بهار، چهاربهار) (به بلوچی:...
CI
مخفف عبارت CI
Continuous Integration
یکپارچه‌سازی مداوم و یا ادغام مداوم...
OR
مخفف عبارت OR
Operation Research
نام یکی از گرایش های تحصیلی ریاضیات در...
NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام خواب...
NLP
مخفف عبارت NLP
Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...
NYC
مخفف عبارت NYC
New York City
نیویورک پرجمعیت‌ترین شهر ایالت نیویورک...