لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 03:44
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

HSDD
مخفف عبارت HSDD
Hypoactive Sexual Desire Disorder
اختلال کم‌میلی جنسی عبارت است از ع...
LGMD
مخفف عبارت LGMD
Limb Girdle Muscular Dystrophy
دیستروفی عضلانی لیمب گیردل، (با نم...
DMP
مخفف عبارت DMP
Data Management Platform
بازاریاب‌ها سعی می‌کنند با استفاده...
MAC
مخفف عبارت MAC
Minimum Alveolar Concentration
حداقل غلظت آلوئولی یا به اختصار MA...
ISDB
مخفف عبارت ISDB
International Society of Drug Bulletins
انجمن بین‌المللی بولتن‌های دارویی ...
ASFAR
مخفف عبارت ASFAR
Americans for a Society Free of Age Restrictions
آمریکایی‌ها برای جامعه رها از محدو...
TRIPS
مخفف عبارت TRIPS
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual P ...
موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط ...
DHCP
مخفف عبارت DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP...