لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 23 آذر 1397 - 07:42
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ASTER
مخفف عبارت ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection ...
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و ...
BRAVIA
مخفف عبارت BRAVIA
Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture
براویا نام برندی از شرکت سونی است ...
WDM
مخفف عبارت WDM
Wavelength Division Multiplexing
مالتی پلکس کردن بر اساس تفکیک طول ...
SASM
مخفف عبارت SASM
Super resolution Aperture Scanning Microscope
میکروسکوپ نوری روبش میدان نزدیک نو...
ICT
مخفف عبارت ICT
International Commercial Terms
اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ...