لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 04:31
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

GDI
مخفف عبارت GDI
Gasoline Direct Injection
در موتورهای احتراق داخلی، تزریق مس...