لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:12
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

GDI
مخفف عبارت GDI
Gasoline Direct Injection
در موتورهای احتراق داخلی، تزریق مس...