لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 3 شهریور 1398 - 00:25
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GDI
مخفف عبارت GDI
Gasoline Direct Injection
در موتورهای احتراق داخلی، تزریق مس...