مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCC
مخفف عبارت VCC
Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...
نیما
مخفف عبارت نیما
نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی
سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی که به...
CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد اجرایی...
CFT
مخفف عبارت CFT
Counter Financing of Terrorism
تامین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی که...
ساتا
مخفف عبارت ساتا
سازمان تامین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر...
WFP
مخفف عبارت WFP
World Food Programme
شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد بزرگترین...