لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 19:35
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

نیما
مخفف عبارت نیما
نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی
سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی ...
CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد ا...
CFT
مخفف عبارت CFT
Counter Financing of Terrorism
تامین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی ...
TRT
مخفف عبارت TRT
Turkiye Radio Television
سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه یا ت...