مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BTU
مخفف عبارت BTU
British Thermal Unit
یکای بریتانیایی حرارت (با نماد اختصاری...
AEOI
مخفف عبارت AEOI
Atomic Energy Organization of iran
سازمان انرژی اتمی ایران که مقدمات ایجاد...
سانا
مخفف عبارت سانا
سازمان انرژی‌های نو ایران
امروزه رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن...
NREL
مخفف عبارت NREL
National Renewable Energy Laboratory
آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر مشهور به...
DRAM
مخفف عبارت DRAM
Dynamic Random Access Memory
حافظه با دستیابی مستقیم پویا رایجترین...
UREA
مخفف عبارت UREA
Uganda Renewable Energy Association
انجمن انرژی تجدید پذیر اوگاندا...
سابا
مخفف عبارت سابا
سازمان بهره وری انرژی ایران
محدویت منابع فسیلی ، رشد بالای مصرف...
IRAEE
مخفف عبارت IRAEE
Iran Association of Energy Economics
انجمن اقتصاد انرژی ایران در سال ١٣٧٣...
ISAEM
مخفف عبارت ISAEM
Iranian Scientific Association of Energetic Materials
انجمن مواد پر انرژی ایران...
GSU
مخفف عبارت GSU
Generator Step Up transformer
ترانسفورماتور افزاینده ی ولتاژ ژنراتور...
PFC
مخفف عبارت PFC
Power factor correction
اصلاح ضریب توان فرآیند تعدیل ضریب توان...
TCO
مخفف عبارت TCO
The swedish Confederation of Professional Employment
نشان استاندارد تی‌سی‌او (به انگلیسی:...
ATP
مخفف عبارت ATP
Adenosine Tri Phosphate
آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی...
BMS
مخفف عبارت BMS
Building Management System
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکارگیری...
CHP
مخفف عبارت CHP
Combined Heat and Power
نیروگاه برق (که با نام‌های کارخانه برق،...