لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 02:17
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

QCIF
مخفف عبارت QCIF
Quarter Common Intermediate Format
اندازه استاندارد تصاویر ایجاد شده ...
INR
مخفف عبارت INR
International Normalized Ratio
رتبه نسبی از بیمار زمان پروترومبین...
HMAC
مخفف عبارت HMAC
Hash-based Message Authentication Code
در رمزنگاری، کد اصالت‌سنجی پیام بر...