لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 20:39
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

INSTEX
مخفف عبارت INSTEX
Instrument in Support of Trade Exchanges
ابزار حمایت از مبادلات تجاری (به ا...
BIPM
مخفف عبارت BIPM
Bureau International des Poids et Mesures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
IERS
مخفف عبارت IERS
International Earth Rotation and Reference Systems S ...
سرویس بین‌المللی چرخش زمین و سامان...
VIAF
مخفف عبارت VIAF
Virtual International Authority File
برگه‌دان مستند مجازی بین‌المللی و ...
شستا
مخفف عبارت شستا
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که...
ISBD
مخفف عبارت ISBD
International Standard Bibliographic Description
اين استاندارد كه به استاندارد بين‌...
SCVP
مخفف عبارت SCVP
Server-based Certificate Validation Protocol
پروتکل معتبرسازی گواهینامه مبتنی ب...
USCS
مخفف عبارت USCS
Unified Soil Classification System
سیستم طبقه بندی متحد خاک که در انگ...
SHC
مخفف عبارت SHC
Spontaneous Human Combustion
احتراق خودبه‌خودی انسان (در انگلیس...
ADSIB
مخفف عبارت ADSIB
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Info ...
آژانس توسعه جامعه اطلاعاتی (به اخت...
KIU
مخفف عبارت KIU
Kampala International University
دانشگاه بین‌المللی کیف (به اختصار ...
MNAC
مخفف عبارت MNAC
Museum Nacional the Art the Catalunya
موزه ملی هنر کاتالونیا به اختصار M...
QUT
مخفف عبارت QUT
Queensland University of Technology
دانشگاه فناوری کوئینزلند که به اخت...